Oborové členění

2.1.
Stroje, zařízení a vybavení provozů povrchových úprav
2.1.1.
Předúpravy povrchů
2.1.2.
Čisticí a neutralizační stanice
2.1.3.
Galvanovny
2.1.4.
Lakovny
2.1.5.
Žárové zinkovny
2.1.6.
Metalizace
2.1.7.
Tepelné zpracování
2.1.8.
Odlakování
2.1.9.
Příslušenství a vybavení provozů
2.1.10.
Jednoúčelová zařízení pro povrchové úpravy
2.1.11.
Roboty, robotické systémy a manipulátory pro povrchové úpravy
2.1.12.
Stroje a zařízení pro speciální technologie povrchových úprav
2.2.
Technologie povrchových úprav
2.2.1.
Čištění a předúpravy povrchů
2.2.2.
Aktivace povrchů
2.2.3.
Galvanické pokovení
2.2.4.
Pokovení plastů
2.2.5.
Bezproudové pokovení
2.2.6.
Žárové pokovení
2.2.7.
Eloxování
2.2.8.
Elektrochemické leštění kovů
2.2.9.
Galvanoplastika
2.2.10.
Tepelné a chemicko-tepelné úpravy
2.2.11.
Fyzikální, mechanické a chemické úpravy povrchů
2.2.12.
Žárové stříkání
2.2.13.
Nanášení nátěrových hmot
2.2.14.
Nanášení plastů a pryží
2.2.15.
Nanášení tenkých vrstev
2.2.16.
Vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi
2.2.17.
Termické nástřiky
2.2.18.
Netermické tvrzení povrchu
2.2.19.
Smaltování
2.2.20.
Speciální technologie pro úpravu povrchů ostatní
2.3.
Přípravky a materiály pro povrchové úpravy
2.3.1.
Chemikálie pro povrchové úpravy
2.3.2.
Odmašťovací prostředky
2.3.3.
Prostředky pro čištění a aktivaci
2.3.4.
Brusné a lešticí přípravky a materiály
2.3.5.
Kartáčovací nástroje
2.3.6.
Prostředky pro omílání
2.3.7.
Otryskávací prostředky
2.3.8.
Pasivační, chromátovací a utěsňovací prostředky
2.3.9.
Elektrolyty a lázně pro pokovování
2.3.10.
Elektrolyty pro chemické a elektrochemické leštění kovů a slitin
2.3.11.
Kovy pro pokovování
2.3.12.
Nátěrové hmoty a tmely
2.3.13.
Konzervační prostředky
2.4.
Povrchové ochrany
2.4.1.
Funkční povlaky
2.4.2.
Dekorativní a vzhledové povlaky
2.4.3.
Speciální povlaky a povrchy
2.5.
Provozy povrchových úprav
2.5.1.
Galvanovny
2.5.2.
Lakovny
2.5.3.
Metalizace
2.5.4.
Žárové pokovení
2.5.5.
Tepelné zpracování
2.5.6.
Ostatní provozy
2.6.
Ochrana pracovního a životního prostředí
2.6.1.
Zpracování, recyklace a likvidace odpadních produktů z provozů povrchových úprav
2.6.2.
Průmyslové čištění vody, ovzduší a půdy
2.6.3.
Klimatizace provozů povrchových úprav
2.6.4.
Odstraňování ekologických zátěží z provozů povrchových úprav
2.6.5.
Ekologické programy a projekty
2.6.6.
Ochranné prostředky a pomůcky
2.7.
Měřicí a zkušební technika pro povrchové úpravy
2.8.
Přístroje a vybavení pro kontrolu a řízení procesů
2.9.
Repasované stroje a zařízení pro povrchové úpravy
2.10.
Nabídka volných výrobních kapacit provozů povrchových úprav
2.11.
Služby, odborné organizace a vzdělávání
2.11.1.
Informační technologie v oboru
2.11.2.
Výzkum, vývoj, aplikace
2.11.3.
Profesní asociace, svazy a organizace
2.11.4.
Odborné školství
2.11.5.
Odborná literatura, tisk a weby
2.11.6.
Projektování a výstavba nových provozů
2.11.7.
Servisní organizace
2.11.8.
Marketing, reklamní a propagační služby
2.11.9.
Odborné kurzy, poradenství a vzdělávání
2.11.10.
Finanční službySouběžně probíhající veletrhy12. mezinárodní veletrh strojírenských technologií


7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií


1. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení

Reklama