Aktuální informace, 27. února 2015, 17:52

Areál PVA EXPO PRAHA se rozrůstá o Kongresový sál

Ve čtvrtek 19. března 2015 bude slavnostně otevřen zcela nový Kongresový sál s ojedinělou kapacitou 650 míst k sezení. Stane se tak v rámci zahájení největšího souboru jarních veletrhů o bydlení. Prostor Kongresového sálu je situován v dvoupodlažní Vstupní hale II, jejíž součástí je i velkorysé foyer s galerií a veškeré zázemí pro návštěvníky i vystavovatele. K dispozici je kavárna, restaurace, informace, šatna, velkokapacitní toalety, ale i výtah. Kongresový sál je ideálním místem pro konání kongresů, konferencí, školení, ale i firemních večírků, koncertů a jiných společenských akcí.   (19.2.2015)   více >>

Speciální sekce veletrhu

V rámci souboru průmyslových veletrhů proběhne i speciální sekce zaměřená na dopravní prostředky pro průmysl s názvem FOR TRANSPORT. Hlavními obory této sekce pak budou lehké užitkové vozy, nákladní automobily a tahače, speciální tahače a prostředky pro kombinovanou dopravu, přívěsy a návěsy a účelové a speciální vozy. Pro bližší informace kontaktujte realizační tým.   (3.2.2015)   více >>

Jarní průmyslové veletrhy zapojeny do ROKU PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Svaz průmyslu a dopravy ČR, nestátní dobrovolná nepolitická organizace, vyhlásila rok 2015 rokem průmyslu a technického vzdělávání. Absolutní většina naší veřejnosti si uvědomuje význam tuzemského průmyslu, který zaměstnává téměř 30 procent lidí, a hodnotí ho pozitivně. Přesto u běžné populace přetrvává jeho tradiční a zastaralé vnímání. Tato akce má především zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a poukázat na technické obory. Jedná se o celoroční kampaň, která je složená z řady aktivit a i my jsme se rozhodli aktivně zapojit. Navštivte jarní průmyslové veletrhy a přesvědčte se o slovech prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka: „Chceme začít měnit pohled veřejnosti a ukázat, že průmysl je moderní současnost a budoucnost nabízející dobré pracovní perspektivy.“   (30.1.2015)   více >>

Katalog doplňkových služeb je připraven

V záložce „pro vystavovatele“ naleznete OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB, který je platný pro všechny průmyslové veletrhy a obsahuje kompletní nabídku služeb, veškeré potřebné informace a kontaktní údaje na jednotlivé dodavatele. Vystavovatelé mají na veletrhu možnost realizovat různé formy propagace nad rámec své expozice, kterými účinně osloví návštěvníky a své obchodní partnery. Uzávěrka objednávek z katalogu služeb je 13. února 2015, uzávěrka přihlášek do soutěže GRAND PRIX je 28. února 2015. Katalog bude v nejbližších dnech rozeslán všem vystavovatelům.   (28.1.2015)   více >>

Prohlášení společnosti ABF, a.s. k jednání EXPO Guide S.C.

Společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, Prosek, potvrzuje, že nemá a v minulosti neměla se společností Expo Guide S de RL de CV, která vydává katalog hospodářských subjektů, žádné smluvní vztahy, které by se vztahovaly k prezentaci a propagaci vystavovatelů na veletrzích a výstavách.
Zároveň společnost ABF, a.s. prohlašuje, že nikdy neudělila společnosti Expo Guide S.C. souhlas k užívání či propagaci chráněných názvů či log veletrhů pořádaných ABF, a. s. a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.
Společnost ABF, a.s. se již v minulosti distancovala od jednání společnosti EXPO Guide S.C. a vyzývala k ukončení jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže.   (12.3.2014)   více >>

PF 2015

Přejeme svým zákazníkům, našim vystavovatelům, odborným a mediálním partnerům i všem návštěvníkům krásné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.  (18.12.2014)   více >>